"Да хүрээ трэйд" ХХК
Since 1991

Авто техникийн лавлах: 1900-1976

Бидний амжилт

 • “Монголын ТОП-50, 100, 150” аж ахуйн нэгж - 11 удаа ЗГ, МҮХАҮТ
 • “Хэрэглэгчийг хаанд өргөмжилсөн хамт олон” МХЭАХҮХ
 • “Хэрэглэгчдийн Найдвартай Түнш” МХЭАХҮХ
 • “Найдвартай татвар төлөгч” - 4 удаа ҮТЕГ
 • “Хөх дэвтэр” - 2 удаа ҮТЕГ
 • “Хүндэт өргөмжлөл” - 2 удаа НИТХ, НЗДТГ
 • “Нийслэлийн шилдэг аж ахуйн нэгж” НЗДТГ
 • “Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын хүндэт өргөмжлөл-2003” НЗДТГ
 • “Нийслэлийн тэргүүний татвар төлөгч” аж ахуйн нэгж НТГ
 • “Баянзүрх дүүргийн шилдэг аж ахуйн нэгж” - 4 удаа БЗД-ийн ЗДТГ
 • “Нийгмийн хариуцлагаар тэргүүлэгч” ММХ
 • “Монголын төрийн алтан санг арвижуулагч” аж ахуйн нэгж – 2 удаа МТТҮЭҮХ
 • “Тэргүүний шимтгэл төлөгч” аж ахуйн нэгж -2 удаа БЗД-ийн НДХ
 • “Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчилгүй байгууллага” НИТХ
 • “Итгэлт түнш” НДЕГ
 • “Худалдааны салбарын Entrepreneur” МҮХАҮТ